top of page
Teacher Writing a Formula on a Blackboar

राज्य और स्थानीय संसाधन
सहायता कार्यक्रम और अवसर

Anchor 4

Chromebooks

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ Chromebook ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਹੀ wayੰਗ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ Chromebook ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ Chromebook ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ (ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਾਲੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ Chromebook ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

Screen Shot 2020-06-27 at 8.23.34 PM.png

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ Chromebook ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ Chromebook ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁicsਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਇੱਕ ਕਰੋਮਬੁੱਕ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ "ਸਾਈਨ ਇਨ ਲੋੜੀਂਦਾ" ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ Chromebook ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ.

Anchor 1
Screen Shot 2020-06-27 at 8.25.01 PM.png

1.1

Screen Shot 2020-06-27 at 8.24.28 PM.png
Screen Shot 2020-06-27 at 8.25.18 PM.png

2

Screen Shot 2020-06-27 at 8.25.38 PM.png

3

Play
Play

1.2

Play
Play
Play

Google Classroom

ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ

ਗੂਗਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ

Screen Shot 2020-06-29 at 11.28.45 AM.pn

ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ

ਕਲਾਸਰੂਮ "ਸਟ੍ਰੀਮ" ਟੈਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

Screen Shot 2020-06-29 at 11.49.48 AM.pn

1.1

ਕਲਾਸਰੂਮ "ਕਲਾਸਵਰਕ" ਟੈਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ

1.2

ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ

ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (ਗੂਗਲ ਡਰਾਇੰਗ)

Screen Shot 2020-06-29 at 9.23.02 PM.png
Anchor 2
Screen Shot 2020-06-29 at 11.50.06 AM.pn
Screen Shot 2020-06-29 at 11.50.39 AM.pn

1.3

Screen Shot 2020-06-29 at 11.51.04 AM.pn

1.4

ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

1.5

Screen Shot 2020-06-29 at 12.00.15 PM.pn

ਗੂਗਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

1.6

Screen Shot 2020-06-29 at 9.26.38 PM.png

2

ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ (ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ)

ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ (ਗੂਗਲ ਡੌਕਸ)

Screen Shot 2020-06-29 at 12.03.35 PM.pn

2.1

Screen Shot 2020-06-29 at 12.04.01 PM.pn

2.2

Screen Shot 2020-06-29 at 9.23.26 PM.png

2.3

Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Play
Kami logo.png
Kami logo.png
Play
Play

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ

ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

Tips & Hacks

Anchor 3

ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਡੌਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ.

Laptop

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਇਸ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਕੰਪਿ typesਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ!

Play

ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮ

Hack #2

Laptop
Play

Hack #1

ਦੋ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

Laptop

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.

Play

Translate Page

Hack #3

bottom of page